ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

01

BỘ PHẬN KINH DOANH

Truyền tải, tư vấn sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, đề xuất chiến lược và thực hiện các hoạt động kinh doanh

02

Bộ phận sáng tạo

Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu.

03

Bộ phận DỰ ÁN

Lên kế hoạch và xây dựng các dư án mới của công ty.

04

BỘ PHẬN MARKETING

Lên kế hoạch quảng bá và thúc đẩy hoạt động kinh doanh

05

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ thông tin, tư vấn và cung cấp dịch vụ khách hàng.

06

BỘ PHẬN NHƯỢNG QUYỀN

Tư vấn hỗ trợ và triển khai các dự án, dịch vu cho đối tác trong quá trình hợp tác.

07

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Nghiên cứu sản phẩm mới và phát triển sản phẩm cũ

08

BỘ PHẬN VẬN HÀNH

Quản lý các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp, đảm bảo quy trình vận hành

09

BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Lên kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

10

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Quản lý, giám sát dòng tiền, kho bãi,..